ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

EU peníze školám

EU peníze školám

Projekt EU peníze školám je hrazen z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Hlavními oblastmi podpory projektu EU peníze školám, které využívá naše škola jsou:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • přírodní vědy

Naše škola zažádala o finanční podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.4  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Projekt byl schválen a získali jsme dotaci ve výši 1 000 308 Kč.

Tyto prostředky chceme v první řadě využít na zlepšení vybavení IC technikou - počítačová třída je již využívána, notebooky pro přípravu výukových materiálů, speciální software pro tvorbu výukových materiálů, výukový software a na zvýšení efektivity práce se žáky.
Ta je dosahována prostřednicvím individualizace, tj. dělením žáků v určitých třídách a předmětech.

V rámci zkvalitnění výuky se budou učitelé vzdělávat v oblasti informatiky. Následně pak budou vypracovávat a ověřovat ve výuce nové výukové materiály - pracovní listy, prezentace, testy, videa, zvukové ukázky, křížovky, hry, hodnocení, atd. - DUM

Projekt byl zahájen 28. 7. 2011 a ukončen v prosinci 2013.

Datum vložení: 30. 9. 2020 17:03
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2020 17:05

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty