ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s ustanovením §167 zákona č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Čachovice, příspěvková organizace

Funkční období členů školské rady je tři roky.

- dva členy školské rady jmenuje zřizovatel;

- dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci;

- dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Termín a způsob voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

  1. Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční ve dnech , 15.5. a 16.5. 2024 elektronickou formou přes aplikaci bakaláři formou ankety.
  2. Kandidatury na   člena   školské   rady   za   zákonné   zástupce   žáků   je   možno   uplatnit   do 2.5.2024 do 15:00  v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky (kandidátního lístku), která bude zveřejněna v bakaláři na nástěnce školy.
  3. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 3.5. do 14.5. 2024 na bakalářích a na úřední desce u vchodu do budovy školy.
  4. Do školské rady se volí dva zástupci zákonných zástupců žáků.

Vyhlášení výsledků voleb za zákonné zástupce nezletilých žáků:

- výsledky budou zveřejněny 23.5.2024 v bakaláři a na úřední desce školy. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

Členy volební komise byly jmenovány:

Mgr. Nikol Geletičová, PaedDr. Stanislava Pajrová, PaedDr. Nataša Doležalová

V Čachovicích dne 13.3.2024 Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy

Datum vložení: 18. 3. 2024 13:51
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2024 13:53
Autor: admin ZŠ

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty