ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

Z kroniky

Budova základní školy je dominantou celé obce. Její historie sahá do roku 1930, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě školy.

Podrobné plány vypracoval architekt Cuc. Výstavbu měla realizovat stavební firma Nekvapil z Prahy.

Slavnostní otevření školy se konalo v neděli 31.8.1931. Nová škola sloužila žákům z Čachovic, Struh, Lipníka, Všejan, Strak, Zbožíčka, Zavadilky, Jizbic, Luštěnic, Újezdu.

Už v roce 1932 se projednávalo zřízení měšťanské školy.
Zájem o školu byl značný. Vyučování v „měšťance“ bylo započato od září 1934 v budově obecné školy.

Ke stavbě jižního křídla v důsledku války nedošlo. V 50. letech byla zřízena školní kuchyně s jídelnou, pracovní dílny a sklepy. V roce 1965 došlo k zahájení stavby školní tělocvičny.

Významné změny nastaly v 70. letech. V souvislosti s realizací nového pojetí vzdělávací soustavy byly postupně zrušeny malotřídní školy ve Struhách, Lipníku, Vlkavě a nakonec i ve Všejanech. Změnil se obvod školy. Žáci z nymburského okresu přešli do jiných škol.

Přístavba školy, která byla plánována na léta 1939-1940, nebyla do této doby uskutečněna. Stále větším problémem se ukázal značný nedostatek místa, proto bylo nutné řešit rozšíření školních prostor.

Počátkem 80. let bylo rozhodnuto o realizaci nového školního pavilonu
pro 1.stupeň a školní družinu. Slavnostně byl otevřen 30.srpna 1985.

Z historie školy je zřejmé, že budovy procházejí a musí procházet zásadním vývojem, a to nejen pro jejich stárnutí a opotřebení, ale i pro potřebnou úroveň školy, která má fungovat v 21.století.

V posledních letech proběhla rekonstrukce kuchyně s jídelnou, dílny pro pracovní činnosti. Nové toalety a vytápění budov. Proběhla výměna oken na hlavní budobě školy a pavilonu.

V současné době je ve škole 10 tříd. Působí zde stabilní pedagogický sbor. K hlavnímu objektu přiléhá školní sportovní areál.
Z dotací MF a Středočeského kraje byla v roce 2020 zahájena stavba nové budovy pro 1. stupeň, školní družinu, mateřskou školu, jídelnu, kuchyň, počítačovou učebnu č.2 a učebnu odborných předmětů. 

 

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty