ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy

informace

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy v rámci zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2024/2025

 

Termín konání zápisu: dne 9. 4. 2024 od 12:30 do 15:00

(do  MŠ Čachovice, Všejany, Vlkava budou opět zaslány formuláře s nabídkou rezervace termínů, ostatní zájemci o zápis se mohou obracet mailem na zscachovice@seznam.cz)

Náhradní termín: dne 16. 4. 2024, po dohodě s ředitelkou školy (326 210 675)

 

Místo konání a postup:

 • nová budova školy

  • nejprve se přihlásíte u vchodu do nové budovy, kde na Vás bude čekat žák 9.třídy, který Vás doprovodí k administrativní části zápisu

  • zde vyplníte či odevzdáte potřebnou dokumentaci, poté si Vás a dítě odvede příslušný vyučující 1. stupně k motivační části

  • poté se opět vrátíte k ředitelně a vyčkáte na vyzvání, po kterém se dozvíte další postu

  • výchovný poradce: Mgr. Kateřina Hojsáková (podá bližší informace, případně poradí ohledně návštěvy Pedagogicko – psychologické poradny, dále jen PPP)

   • PPP – Mladá Boleslav (Václavkova 1040, 326731066)

   • PPP – Nymburk (Masarykova 895, 325512667)

S sebou si nezapomeňte:

 • Občanský průkaz zákonného zástupce, který dítě přihlašuje

 • Rodný list dítěte

 • Doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud se jedná o občana státu mimo EU

 • Pokud budete žádat o odklad – potvrzení z PPP a od dětského lékaře (viz dále)

 

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku 6 let, mladší děti lze přijmou pouze s doporučením PPP a dětského lékaře. K zápisu se mohou dostavit zájemci i mimo spádový obvod školy, obvod je stanoven zřizovatelem školy, obcí Čachovice. Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu školy. O přijetí žáků rozhodne ředitelka školy, seznam přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněn na webu školy, na úřední desce před hlavní budovou školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění seznamu, před vydáním rozhodnutí jim bude umožněno v ředitelně školy nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům, termín nahlížení do spisu bude sdělen při zápisu.

Přihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky je zákonnou povinností každého zákonného zástupce, neplnění povinnosti je předáno a řešeno s Odborem sociální péče o dítě.

Informace pro zákonné zástupce žádající o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být škole předána do 31. 5. 2024 včetně potřebných doporučení. Tiskopis bude možné vyplnit na místě v den zápisu, případně Vám bude zaslán emailem ředitelkou školy předem (napište na: zscachovice@seznam.cz). Vzhledem k dubnovému termínu zápisu, prosíme zákonné zástupce, aby potřebné doklady přinesli či doručili nejlépe nejpozději v den zápisu. K žádosti o odklad je nutné doložit kladné vyjádření PPP a Vašeho dětského lékaře. V případě, že budete mít veškeré doklady k povolení odkladu s sebou, nemusí se dítě zápisu účastnit a dostaví se příští školní rok.

Pokud si nejste jistí, zda je Vaše dítě dostatečně školsky zralé a zda budete žádat o odklad povinné školní docházky, neváhejte se obrátit na PPP o radu a nechte i tak své dítě zkontrolovat odborníkem. Bude poté na Vás, zda možnost využijete či nikoliv.

Informace ohledně přijímání do školní družiny

Informace poskytne s dostatečným předstihem vedoucí školní družiny, paní Lucie Kováčová v červnu 2024 na informační schůzce zákonných zástupců přijatých prvňáčků. Zde bude možné vyplnit přihlášku a zápisový lístek. Přednostně budou přijímány děti 1. a 2. ročníku základní školy, další místa budou poté obsazena žáky 1. stupně dle zájmu a kritérií. Kapacita školní družiny je 75 míst, 3 oddělení. Nad kapacitu nelze přijímat. Poplatek za školní družinu pro školní rok 2024/2025 je stanoven na 200 Kč/měs./dítě (bez ohledu na délku docházky). Poplatek slouží k úhradě výtvarných pomůcek, vybavení školní družiny, kopírování a tvorbu vzdělávacích materiálů, k nákupu kreativních potřeb pro zhotovování výrobků aj, nikoliv ke krytí mzdových nákladů.

Prosba závěrem:

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby mladší sourozence pokud možno nevodili k zápisu. Škola za ně (a případné úrazy) v době zápisu neodpovídá, neposkytuje jim náhradní program na zabavení. Přistupujte prosím k zápisu odpovědně a tak, aby Váš budoucí školám měl možnost si zápis patřičně užít a předvést to nejlepší, co se v něm skrývá. Jedná se o důležitý mezním v jeho životě a je škoda, když je rušen pobíhajícími a křičícími mladšími dětmi, což se nám každoročně stává. Prosíme zákonné zástupce, aby si pro své další děti, které se zápisu neúčastní, zajistili hlídání. Děkujeme za pochopení.

 

    Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

Přílohy

zadost o přijetí k základnímu vzdělávání.doc

zadost o přijetí k základnímu vzdělávání.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36 kB

Žádost o odklad povinné školní docházky.doc

Žádost o odklad povinné školní docházky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25,5 kB
Datum vložení: 11. 3. 2024 11:16
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2024 11:26
Autor: admin ZŠ

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty