ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

Kontakty na poradenská pracoviště


Školní poradenské pracoviště
 

Pedagogicko – psychologická poradna

Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství.

 • Václavkova 1040, Mladá Boleslav
 • telefon: 326 731 066

Kontaktní centrum, o.s. Semiramis

Kontaktní centrum (dále K-centrum) je nízkoprahové zařízení pro osoby, které užívají drogy (starší 15 let) a osoby jim blízké.

Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie

Nabízí pomoc ve formě telefonického kontaktu, osobní návštěvy, krizové intervence, poradenství a psychoterapii

 • Václavkova 950, Mladá Boleslav
 • telefon: 326 741 481, mobil: 602 372 101
 • fax: 326 741 481
 • mailto: linka.duvery-mb@quick.cz

Nonstop Linka důvěry: 241 484 149

Místní protidrogový koordinátor

Jarmila Sáchomská

 • Magistrát města MB, Komenského nám. 61, Mladá Boleslav
 • telefon: 326 716 123

Kosmonosy, Psychiatrická léčebna

 • Lípy 15, Kosmonosy, 293 06
 • telefon: 326 715 798

AT ambulance, PL Kosmonosy

léčba alkoholismu a jiných toxikomanií

 • Žižkova 1075, Ml. Boleslav
 • telefon: 326 327 601

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

 • Masná 55, Mladá Boleslav
 • telefon: 326 322 915

Poradenství, alkohol, drogy – Mixová Radana

 • Sadová 410, Kosmonosy
 • telefon: 326 725 916

Odborníci

https://map-nymburk.cz/seznam-odborniku/

 

 


Mgr. Hrabovská Gabriela, klinický psycholog a psychoterapeut

PhDr. Kavanová Radmila – psychologické poradenství a psychoterapie

 • Komenského nám. 90, Ml. Boleslav
 • telefon: 326 322 348
 • mobil: 604 950 040

Mgr. Pavel Ptáček – klinický psycholog

 • Jiráskova 1320, Mladá Boleslav
 • telefon: 326 324 025

Intervenční centrum

poradna pro cizince, oběti domácího násilí

 • Erbenova 790, Mladá Boleslav
 • telefon: 774 607 840

Linka bezpečí dětí a mládeže

 • telefon: 800 155 555

Speciálně pedagogické centrum

 • Na Celně 2, Mladá Boleslav
 • telefon: 326 726 053

Středisko výchovné péče Čáp

pro děti a mládež od 6 do 19 let s poruchou chování, hlavní obtíže, které středisko řeší: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí - sociální prevence

Poradna pro regeneraci sil – Čečetková Jarmila

 • Pražská brána 141, Mladá Boleslav
 • telefon: 326 725 517

 


Policie ČR – preventivně informační skupina

 • Boleslavská 1164, Mladá Boleslav
 • telefon: 974 877 207
 • mobilní telefon: 724 124 283

Středisko pro mládež a rodinnou terapii

placené služby, detox, klienti od 6 let

 • Apolinářská 4A, Praha 2
 • telefon: 604 756 225 pí Jana Indrová

Prev – centrum

Středisko výchovně-léčebné péče Klíčov

pro děti s výchovnými a výukovými problémy (záškoláctví, špatný prospěch, útěky z domova, agresivní a hrubé chování, krádeže), pro děti, které si nerozumí s vrstevníky, nabízí rodinnou terapii, poradenství, konzultace pro pedagogy

 • Čakovická 51, Praha 9 Prosek
 • telefon: 283 880 057, 286 887 075
 • www.klicov.cz

Národní linka prevence AIDS

 • telefon: 800 144 444

Linka vzkaz domů

 • telefon: 800 111 113

Krizové centrum pro studenty

 • telefon: 283 880 816

Dětské krizové centrum

pro děti týrané, zneužívané a zanedbáváné

 • V Zápolí 1250/21, Praha 4 Michle
 • telefon: 241 480 511, 777 664 672

Poradenská linka IPPP ČR

poradenství v otázkách spojených se záškoláctvím, šikanou, výchovně vzdělávacími problémy apod. IPPP ČR poskytuje poradenské služby pro školy a školská zařízení v oblasti preventivní, pedagogicko psychologické, speciálně pedagogické, a v oblasti další vzdělávací cesty. Poradenské služby, jsou určeny pro pedagogické pracovníky, žáky i jejich rodiče.

 • telefon: 283 881 250, 283 882 296

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty