ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

Třídní učitel

PaedDr. Nataša Doležalová

učebna 6

Počet žáků

16 žáků

6.B

Informace

Naše třída je dobrý kolektiv. Nezkazíme žádnou srandu.

Nejvíc nás baví práce ve skupinkách, protože pracujeme společně. 

Jsme veselí, moc nezlobíme a snažíme se všichni spolu vycházet.

 

 

Úspěchy

Projekty