ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

Besip - dopravní výchova

Dopravní soutěž mladých cyklistů

  • 1. kategorie – věk 10. – 12. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže
  • 2. kategorie – věk 12. – 16. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže

Naši žáci se na tuto soutěž vždy svědomitě připravují a jejich úsílí bylo vždy odměněno umístěním v TOP5 na okresní úrovni. V roce 2018 obsadila obě družstva 4. místo a jeden žák byl vyhlášen jako nejlepší soutěžící ze všech. Gratulace.

Tuto soutěž vyhlašuje každý rok Ministerstvo dopravy - Besip spolu s MŠMT, Policejním prezidiem Policie ČR, ČČK, Ústředním automotoklubem ČR a Autoklubem ČR.
Cílem této soutěže je:
• podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu a mobilitu,
• ověřovat získané znalosti a dovednosti žáků základních škol,
• uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích v praxi,
• zdokonalovat techniku bezpečné jízdy v silničním provozu,
• poskytnout správnou první pomoc v krizových situacích,
• přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách a školských zařízeních,
• snižování příčin a následků dopravních nehod dětí a mladistvých,
• vytváření návyků ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu na pozemních komunikacích,
• ochota dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty