ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

Výchovný poradce

Školní poradenské pracoviště ZŠ Čachovice

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Kateřina Hojsáková

Úřední hodiny

  • dle domluvy

Kontakt

 

Informace pro žáky, kteří ukončili 9 a 5 let školní docházky a jejich zákonné zástupce

V 9. třídě je vyučován předmět Občanská výchova, jehož náplní je i volba povolání:

  1. v rámci tohoto předmětu mají žáci možnost konzultovat svá rozhodnutí ohledně budoucího povolání
  2. pro výběr povolání volí vhodnou cestu dalšího vzdělávání
  3. další možnosti:
  • možnost návštívit IPS ÚP MB
  • možnost navštívit "Výstavu studijních a učebních oborů" v různých okresních městech
  • návštěvy zástupců středních škol a učilišť na naší škole
  • spolupráce s PPP v MB

Důležité

 

Informace o přijímacím řízení najdete na odkazu: http://www.prihlaskynastredni.cz

Zákonný zástupce je povinen přihlášku doručit řediteli SŠ poř. SOU, OU v termínu:

  • do 30. 11. 2023 - umělecké školy a konzervatoře
  • do 20. 2. 2024 - SŠ, Gymnázia. SOU, OU, 8letá gymnázia

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty