ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

Informace

Vnitřní řád zájmových útvarů 2023 - 2024 

 

Pokyn k platbě 
 

Vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám, že jste přihlásili své dítě na kroužek v naší základní škole.

Flétna:
- na období říjen - prosinec částka: 700,-Kč

- na období leden - květen  částka: 1 000,-Kč 

Florbal:
-  
na období říjen - prosinec částka: 700,-Kč

- na období leden - květen částka: 1 000,-Kč
 

Kroužek doučovací (Ma, Čj, Aj, Nj....):

-  na období říjen - prosinec částka: 1 300,-Kč

- na období leden - květen částka: 2 200,-Kč
 

Číslo účtu školy: 181625201/0300

Částka: ....... Kč

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

! Pro příjemce platby: přijmení_jmeno (ditěte)_třída_název kroužku 

Názvy kroužků naleznete, viz. záložka Kroužky

Pozn.: Celkové vyúčtování proběhne po skončení kroužku v červnu 2024, bližší informace u paní hospodářky, Jany Knesplové na tel: 326307668

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty