ZŠ Čachovice a MŠ Struhy
Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav

Činnost kroužků zatím nezahájena.

Informace

Pokyn k platbě – placené kroužky ZŠ
 

Vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám, že jste přihlásili své dítě na kroužek v naší základní škole.

Žádáme o úhradu platby za kroužek na náš bankovní účet dle níže uvedeného pokynu nejpozději do ...

Pokud platba neproběhne do ...., nebude dítě do kroužku přijato.

Výše jednotlivé platby

Číslo účtu školy: 181625201/0300

Variabilní symbol: datum nar. dítěte (tvar: ddmmrrrr = např.: 10022001)

! Pro příjemce platby: Příjmení+třída -  název zájmového kroužku (např: NOVAK 2. A -  Sportovní kroužek)

Názvy kroužků naleznete, viz. záložka Kroužky

Pozn.: Celkové vyúčtování proběhne po skončení kroužku v červnu 2021, bližší informace u paní hospodářky, Jany Knesplové na tel: 326307668

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty