ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

Informace

Pokyn k platbě 
 

Vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám, že jste přihlásili své dítě na kroužek v naší základní škole.
 

- na období ---------- bude při min. 10 dětech částka ----- na kroužek.

- na období ---------- bude při min. 10 dětech částka ----- na kroužek.
 

Číslo účtu školy: 181625201/0300

Částka: ....... Kč

Variabilní symbol: datum nar. dítěte (tvar: ddmmrrrr = např.: 10022001)

! Pro příjemce platby: Příjmení+třída -  název zájmového kroužku (např: NOVAK 2. A -  Sportovní kroužek)

Názvy kroužků naleznete, viz. záložka Kroužky

Pozn.: Celkové vyúčtování proběhne po skončení kroužku v červnu 2022, bližší informace u paní hospodářky, Jany Knesplové na tel: 326307668

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty