ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

MAS Svatojiřský les, z.s.

MAS Svatojiřský les, z.s.

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES je spolek, který vznikl v dubnu roku 2006 a v současné době má 50 členů. Postavení MAS mezi ostatními neziskovými organizacemi je zcela unikátní. Zahrnuje v sobě zkušenost veřejného i soukromého sektoru, podnikatelských i neziskových subjektů. Od roku 2009 se MAS podílí na implementaci Programu rozvoje venkova ČR metodou LEADER. Prostřednictvím tohoto programu bylo v letech 2009 až 2014 dotačně podpořeno 94 projektů ve výši dotace přesahující částku 32 milionů Kč. Mimo Programu rozvoje venkova ČR se MAS věnuje realizaci vlastních projektů z různých dotačních zdrojů, dotačnímu poradenství, propagaci aktivit cestovního ruchu, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, podpoře regionálních produktů a strategickému plánování na úrovni obcí.

www.svatojirskyles-mas.cz

Území MAS se nachází v severovýchodní části Středočeského kraje. Na území MAS Svatojiřský les se nachází celkem 32  obcí, které z většiny tvoří Region Taxis Bohemia - dobrovolný svazek obcí (pro programové období EU 2021 až 2027 ještě obce Chleby, Čilec a Žerčice). Region tvoří významnou část polabské nížiny přecházející do pahorkatiny loučeňského a lipeňského hřbetu. Dominantou území jsou rozsáhlé lesní komplexy, kde jsou všechny předpoklady pro cykloturistiku a pěší turistiky. Naleznete zde naučnou přírodní stezku, rybníky a zkrátka nepřijdou ani milovníci historie.

mapa

Datum vložení: 30. 9. 2020 16:32
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2021 21:01
Autor: admin ZŠ

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty