ZŠ a MŠ Čachovice
Základní škola a mateřská škola Čachovice, příspěvková organizace

Český červený kříž

Soutěž Mladých zdravotníků - oblastní kolo
 

VyhlašovČervený kříž - dětské logoatelem je Český červený kříž – oblastní spolek Mladá Boleslav. Cílem je nabídnout žákům pozitivní program využití volného času, působit jako aktivní prostředek prevence sociálně patologických jevů, získání a předávání nových zkušeností, získání nových poznatků v oblasti předlékařské první pomoci, sebepoznávání, rozvoj praktických dovedností, ověření týmové spolupráce.Žáci ze zdravotnického kroužku se již mnoho let účastní této soutěže a vždy se umísťují na předních příčkách - vždy v TOP 5.

Cíl, účinná spolupráce ve skupině, zvládnutí situace soutěže a konkurence, schopnost sebekontroly v cizím prostředí, zvládnutí úkonů první pomoci, rozvoj empatie, podpory a pomoci druhým, rozvoj výstižné a kultivované komunikace, je vždy naplněn.

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty